Hi, vanaf 15 mei 2023 zijn we gesloten voor langere tijd.

Python Developer inhuren

U zoekt een freelance of interim Python programmeur om te ontwikkelen aan uw software project in 2024.

Lees meer Direct naar kosten

Vrijblijvend info aanvragen

De Programmeertaal
Python

Laatste Python versie

Python is een van de meest populaire programmeertalen van het moment. De laatste Python versie is 3.12.4 en werd gepubliceerd op 6 juni 2024.

Python frameworks

Bekende Python frameworks voor het bouwen van website en webapplicaties zijn Django, Web2py, Flask, FastAPI, Pyramid, Tornado en Bottle.

Python geschiedenis

De programeertaal Python is begin jaren 90 ontworpen door de Nederlander Guido van Rossem, met als doel een eenvoudig leesbare, maar krachtige en breed toepasbare taal te hebben die voor iedereen beschikbaar zou zijn. De ontiwkkeling van de taal stond tot en met 2018 onder leiding van Guido.

Python naamgeving

Voor de naam van zijn programmeertaal wilde de ontwerper, Guido van Rossem, een naam die kort en mysterieus was. Uiteindelijk haalde hij de naam uit zijn favoriete televisieserie Monty Python's Flying Circus. Luister naar een stukje van Monty Python's theme song.

Python kenmerken

Python staat bekend om de codeleesbaarheid, ontwikkelsnelheid en het instapgemak. De Python programmeertaal staat zowel functioneel als objectgeoriënteerd programmeren toe. De taal heeft een dynamisch typesysteem en wordt uitgevoerd door een interpreter.

Python easter eggs

Bekende easter eggs in de Python programmeertaal zijn de Zen of Python (import this), de Hello World (import __hello__) en antigravity (import antigravity). Probeer ze uit.

Python implementaties

De bekendste implementatie voor Python is CPython. Dit verwijst naar de C-code implementatie. Er zijn echter ook andere implementaties, zoals in Java (Jython) en .NET (IronPython).

Python developer
Inhuren

Over Python developers of Pythonista's

Of het nu gaat om het ontwikkelen van bedrijfskritische software, om AI, machine learning, een API-koppeling of om een simpele website, een Python developer kan erbij helpen. Belangrijk is dat een Python developer specialistische kennis van Python heeft, gemakkelijk en in het Nederlands communiceert, en ervaren in het werken met teams. Van een Python developer verwacht men dat hij of zij kennis deelt met uw organisatie en op eigen initiatief advies uitbrengt.

Wat moet ik me voorstellen bij een Freelance Python ontwikkelaar?

Een freelance of zzp Python ontwikkelaar is een zelfstandig programmeur die gespecialiseerd in het programmeren in de programmeertaal Python. Het is iemand die veel systemen heeft gebouwd met behulp van deze programmeertaal. Wanneer u slechts één freelance Python programmeur inhuurt, voert hij of zij ook projectmanagementtaken uit.
Het begrip freelance of zzp betekent dat de Python developer zelfstandig onderneemt en niet bij u in dienst is. Daardoor betaalt u geen loonbelastingen, vakantiegeld, premies volksverzekering (AOW, Anw, Wlz), premie werknemersverzekering of bijdrage Zorgverzekeringswet.

Waarom een Python developer inhuren?

Ondernemers kiezen om verschillende redenen voor het inhuren van een Python developer. Bijvoorbeeld, omdat:

 • zij geld willen besparen door taken in de onderneming te automatiseren;
 • zij Python software gebruiken, maar een stuk kennis van Python software, tools of andere afhankelijkheden missen;
 • er door ziekte of zwangerschapsverlof tijdelijk minder Python developer capaciteit is (en er een interim Python developer nodig is);
 • zij een deadline niet kunnen halen met de huidige developer capactiteit.

Wat is het uurtarief van een Freelance Python developer?

De tarieven van developers van verschillende programmeertalen ontlopen elkaar niet zoveel. De gemiddelde uurprijs voor het inhuren van een ervaren Python programmeur ligt tussen de €100 en €125 in Nederland. Voor een beginnende Python ontwikkelaar ligt de prijs wat lager. Bekijk onze tarieven voor het inhuren van een ervaren Python developer.

Zijn de uurtarieven van een Python developer inclusief BTW of exclusief BTW?

Die uurtarieven van Python developers die u vindt op internet zijn meestal exclusief BTW. Zo ook de uurtarieven op deze pagina.

Moet ik een Junior, Medior of Senior Python developer inhuren?

De behoefte aan Python ervaring is afhankelijk van de opdracht die u uit wilt laten voeren. Voor het maken van scripts om simpele taken te automatiseren is een junior Python developer geschikt. Voor het bouwen van complexe bedrijfskritische systemen is een senior Python developer een must.

Voor welke soort opdrachten kan ik een ZZP Python ontwikkelaar inhuren?

Python is een generieke programeertaal en toepasbaar voor vrijwel alle applicaties. Daarom kunt u een Python developer inhuren voor het maken van uiteenlopende applicaties en scripts.
Zo kunnen Python ontikkelaars ingehuurd worden voor het bouwen van koppelingen tussen systemen of websites (API's), bijvoorbeeld voor het automatisch uitwisselen van gebruikersgegevens in een loginsysteem, van productdata tussen marktplaatsen, van prijs- en orderdata in een aandelen- of cryptoprogramma, maar ook voor het bouwen van klantregistratiesystemen (CRM), web scrapers, of voor het bouwen van nieuwe content management systemen (CMS) en voor het opzetten van grafische gebruikersomgevingen (GUI's). Verder wordt Python wel gebruikt voor het uitvoeren van data-analyses en het ontwikkelen van machine learning modellen (kunstmatige intelligentie). Python kan zelfs gebruikt worden om games te ontwikkelen.

Hoe lang duurt een opdracht voor een Python ontwikkelaar?

De duur van een Python opdracht is vaak tussen één dag (8 uren) en 3 maanden (500 uren). Voor een klein klusje of het oplossen van een bug, kan de opdracht een kwestie van een paar uur zijn. Wanneer u een specialist nodig heeft voor het opzetten van een complex systeem, dan zal de opdracht een maand of meer in beslag nemen.
Daarnaast geldt voor de meeste software dat er regelmatig updates nodig zijn. Daardoor kan het nodig zijn om gedurende meerdere jaren een Python programmeer van tijd tot tijd in te huren.

Welke opleidingsniveau heeft een Python developer?

Een Python developer is vaak HBO-geschoold. Maar er zijn ook Python programmeurs die een MBO- of WO- (universiteit-) opleiding hebben genoten.

Wat is het verschil tussen een Python developer en een Javascript developer?

Python en Javascript zijn twee totaal verschillende programmeertalen. Beide worden veel gebruikt. Python is een populaire keuze voor het bouwen van backends. De bekende besturingsystemen Windows, MacOS en Linux ondersteunen Python. Javascript is een populaire keuze voor het bouwen van frontends, omdat webbrowsers programma's in deze taal kunnen uitvoeren.

Wat is het verschil tussen een Python developer en een PHP developer?

Deze developers programmeren in erg verschillende programmeertalen. Uiteindelijk kan men met de meeste programmeertalen hetzelfde product maken. De keuze voor Python kan voordelig zijn vanwege de snelheid waarmee ontwikkeld kan worden en het aantal onderdelen dat door andere Python developers beschikbaar is gesteld en kan worden gebruikt voor uw project. Bedrijven als Google, Instagram, Spotify en Amazon programmeren in Python.

Hoe ziet het werk van een Python developer eruit?

Een Python developer werkt een groot deel van de tijd op een laptop vanuit een codebewerkingsprogramma. Hier is een voorbeeld:

Hier nog een voorbeeld van een script dat een Python programmeur heeft geschreven:

'''
Outline of a script that takes a screenshot of a webpage and sends it
to a Telegram group.

Example:
  python app.py https://www.google.com
'''
from urllib.parse import quote_plus
import io
import re
import sys

from PIL import Image
import requests

try:
  from settings import TELEGRAM_BOT, TELEGRAM_CHAT_ID
except ModuleNotFoundError:
  sys.stdout.write(
    'Create a file called settings.py and save these settings'
    'in it:\r\n\r\nTELEGRAM_BOT=...\r\nTELEGRAM_CHAT_ID=...\r\n'
    '\r\nThen run the script again.'
  )
  sys.exit(1)


RED  = "\033[1;31m"
RESET = "\033[0;0m"
TELEGRAM_MESSAGE = 'Hello Telegram, look at this screenshot of %s.'


def print_error_message(error_message):
  sys.stdout.write(f'{RED}{error_message}{RESET}\r\n')


def send_telegram_message(text):
  api_url = f'https://api.telegram.org/bot{TELEGRAM_BOT}/sendMessage?' \
    f'chat_id={TELEGRAM_CHAT_ID}&text=' + quote_plus(text, safe='')
  try:
    result = requests.get(api_url, timeout=1)
    if not result.status_code == 200:
      raise Exception(f'{result.status_code} {result.text}')
    return True
  except Exception as e:
    print_error_message(f'Failed to send Telegram message: {str(e)}')


def send_image_to_telegram(image_bytes):
  api_url = f'https://api.telegram.org/bot{TELEGRAM_BOT}/sendPhoto?chat_id=' + \
    str(TELEGRAM_CHAT_ID)
  try:
    result = requests.post(api_url, files={ 'photo': image_bytes }, timeout=10)
    if not result.status_code == 200:
      raise Exception(f'{result.status_code} {result.text}')
    file_id = result.json()['result']['photo'][0]['file_id']
    return file_id
  except Exception as e:
    print_error_message(f'Failed to upload image to Telegram: {str(e)}')


def take_screenshot(url):
  # TODO: Render url in headless browser and take screenshot 
  # Fake placeholder image for now
  img = Image.new(mode = "RGB", size = (100, 100), color = (209, 123, 193))
  img_bytes = io.BytesIO()
  img.save(img_bytes, format='png')
  return img_bytes.getvalue()


def parse_arguments():
  if len(sys.argv) == 2:
    url = sys.argv[1]
    if re.match(r'^https?:\/\/', url):
      return url
    print_error_message('Please provide a full URL, like https://www.google.com.')
    sys.exit(1)

  print_error_message('Please provide the website URL when invoking the script, '
            f'.e.g.: `python app.py https://www.mywebsite.com`')
  sys.exit(1)


def main():
  # Get URL inputed by user on invoking the script
  url = parse_arguments()

  # Take screenshot
  screenshot = take_screenshot(url)

  # Send screenshot to Telegram
  send_image_to_telegram(screenshot)

  # Send text message to Telegram group
  if send_telegram_message(TELEGRAM_MESSAGE % url):
    sys.stdout.write('OK\r\n')


if __name__ == '__main__':
  main()


Vaak is het eindproduct van een Python developer een grote hoeveelheid bestanden, meestal in een versiebeheersysteem, en de configuratie of installatie van servers (computers) en/of third party diensten die op basis van de bestanden taken uitvoeren.

Hoe oud is een ZZP Python developer?

Python developers zijn van alle leeftijden. Leeftijd is minder belangrijk dan ervaring met het programmeren in Python en het bouwen van software.

Hoeveel ervaring heeft een Freelance Python developer?

Een freelance Python developer heeft ten minste 3 jaren programmeerervaring. Die jaren zijn nodig om zelfstandig te kunnen werken.

Welke vaardigheden heeft een ZZP Python developer?

Python developers hebben ten minste uitstekende kennis van de Python syntax, een basiskennis van de interne werking van de programmeertaal en van codeoptimalisaties. Daarnaast hebben zij ervaring in het bouwen van systemen in Python, met behulp van Python frameworks en codepakketten van derden. Denk daarbij aan web frameworks als Django en Flask, en aan data-analysepakketen als numpy en scikit-learn.

Onder algemene development vaardigheden van de Python programmeur vallen o.a versiebeheer, workflows beheren, deployment, afstemmen met co-developers, pair promgramming, het inschatten van projecten, en op agile wijze ontwikkelen.

Kan ik een Python developer een Python applicatie laten maken?

Ja, een ervaren Python programmeur met voldoende kennis van beheer van systemen kan een Python applicatie maken en die vervolgens publiceren als website of webapplicatie, of beschikbaar maken als programma op uw computer.

Met welke versies van Python kan een Freelance developer werken?

Python developers kunnen werken met verschillende versies van Python. Zij kunnen software in oudere versies (Python 2.X.X) begrijpen en werken met nieuwere versies (Python 3.X.X). Python versienummers zijn als volgt opgebouwd: major.minor.micro. Python 2.7.X versies hebben bug fixes en security updates tot 1 januari 2020 ontvangen.

Werkt een Freelance Python ontwikkelaar remote, op afstand, of on-site, op locatie?

Python developers zijn in het algemeen flexibel. Dat wil zeggen dat zij zowel remote kunnen werken als op locatie.
Remote, op afstand, kan betekenen op een flexwerkplek, thuis of op een eigen kantoor. Op locatie betekent meestal op het kantoor van uw development team of elders in uw bedrijf
Twee belangrijke factoren in het bepalen van de werklocatie zijn veiligheid en privacy. Er moet bijvoorbeeld een afweging gemaakt worden of communicatie met bedrijfskritische applicaties binnen uw testomgevingen veilig genoeg kan vanaf een externe locatie. Ook kan uw privacybeleid eisen dat er alleen op locatie met persoonsgegevens gewerkt wordt.

Worden er voor het inhuren van ZZP Python developers wervings- of administratiekosten gerekend?

Als u een zelfstandige Python developer inhuurt en niet een intermediair of bemiddelaar, dan rekent de Python developer geen wervingskosten, administratiekosten of contractkosten.

Hoe wordt er gefactureerd voor de uren die mijn Freelance Python developer maakt?

Doorgaans factureert een zelfstandige Python programeur u per uur, per project of per projectdeel.

Wie bezit de wettelijke rechten van het werk dat door een Python ontwikkelaar is gemaakt?

Als opdrachtgever en bedenker van de ontwikkelopdracht wilt u de volledige rechten over de gemaakte Python code hebben. U wilt het intellectueel eigendomsrecht hebben. Daarnaast wilt u te allen tijde de vervaardigde code mogen inzien. Het is belangrijk dat u dit recht vastlegt in het contract overeenkomt met de Python developer.

Kan een Python developer overweg met de specifieke tools die mijn onderneming gebruikt, zoals een VPN, onze OTAP-ontwikkelstraat en deployment tools?

De meeste Python ontwikkelaars hebben ervaring met gangbare hulpmiddelen. Dit is ook weer afhankelijk van de ervaring van de developer. Als u een remote Python developer inhuurt, bedenkt u dan alvast hoe uw hulpmiddelen op afstand ingezet kunnen worden en of er extra licenties nodig zijn. Gebruikt u eigen, op maat gemaakte hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om te ontwikkelen, houdt u dan rekening met extra kosten voor de tijd die de Python ontwikkelaar nodig heeft om deze te leren gebruiken.

Wie stuurt een Freelance Python ontwikkelaar aan?

U huurt een Python developer in om te werken aan een opdracht binnen uw onderneming. Dit betekent dat u de controle hebt over de ureninzet van de Python ontwikkelaar. De Python ontwikkelaar adviseert u echter op eigen initiatief over beslissingen en bespreekt met u in hoeverre die in het kader van de resources, veiligheid en gebruikerservaring verantwoord zijn.

Ons Python developer
Uurtarief

Non-profits & startups

Voor stichtingen, non-profits, bijzondere goede doelen en startups is er een aangepaste afspraak mogelijk.

Vrijblijvend informeren

Regulier

v.a.75 / uur

Voor commerciële webapplicaties en softwareprojecten is er een vast voordelig tarief.

Geen wervingskosten • geen opzegkosten • wachttijd: 0-5 werkdagen

Nu info opvragen

Overheid

Voor gemeenten, provincies en (semi-)publieke organisaties is er een aangepaste afspraak mogelijk.

Informeren

Chat met ons

Heb je een vraag over het inhuren van een Python developer? Bericht ons nu en we antwoorden zo snel mogelijk.

Tevens kun je ons bereiken op
+31 6 164 677 43

N.B., je gaat akkoord gaat met het privacy beleid wanneer je gegevens achterlaat.

Bericht

We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring op onze website te geven. Door verder te browsen op deze site, stem je in met het gebruik van cookies. Voor meer informatie, lees onze Cookie Policy (Engels).